hala krupowa i polica

Pasmo Polic rozciąga się na północ od Przełęczy Krowiarki, która oddziela go od Masywu Babiej Góry. Kulminację pasma stanowi położony centralnie wierzchołek Policy wznoszący się na wysokość 1369 metrów. Do ważniejszych szczytów położonych w tym rejonie należą Mosorny Groń (1046), na który prowadzi wyciąg krzesełkowy, Kiczorka (1298m), Czyrniec (1328m) oraz Okrąglica (1239m).W granicach obszaru znajdują się 2 rezerwaty przyrody: „Na Policy” i „Rezerwat na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza”, siedliskowy obszar Natura 2000.
Na południowy zachód od Kucałowej Przełęczy znajduje się znane schronisko na Hali Krupowej. Co ciekawe wbrew nazwie schronisko położone jest na Hali Kucałowej, podczas gdy Hala Krupowa oddalona jest o kilkanaście minut marszu szlakiem w kierunku Sidziny. Chcąc dotrzeć na pasmo Policy z Orawy trzeba dojechać do miejscowości Zubrzyca Górna, skąd prowadzi ciekawy szlak turystyczny: Przełęcz Zubrzycka – Czyrniec – Polica. Przez przełęcz między Czyrćcem a Policą prowadził dawniej Tabakowy Chodnik, którym w okresie międzywojennym z Czechosłowacji do Polski przemycano obuwie oraz kamyczki do zapalniczek. Po wschodniej stronie tej przełęczy znajduje się ukryty wśród świerków i zazwyczaj zamknięty schron robotników leśnych.
Z Policy grzbietem Czyrńca i przez Przełęcz Zubrzycką biegnie Wielki Europejski Dział Wodny oddzielający zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.