Orawa Dzieciom Afryki

Orawa Dzieciom Afryki to akcja charytatywna, która ma na celu pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży w Afryce poprzez zebranie kwoty pieniężnej, która zostanie przekazana na konkretne dzieło misyjne. Akcja powstała z inicjatywy wolontariuszki SWM Młodzi Światu, orawianki Jadwigi Karlak, która swoim entuzjazmem i determinacją zaangażowała lokalną społeczność w pomoc potrzebującym Afrykańczykom. Od początku Salezjański Wolontariat misyjny podjął się trudu organizacji tego wydarzenia. Akcja skład się z dwóch części. Pierwszą z nich jest głoszenie świadectw misyjnych podczas Mszy Świętych w orawskich parafiach. Drugą częścią jest impreza plenerowa odbywająca się na stadionie sportowym w Jabłonce.

Festyn jest organizowany od 2002 roku i od początku gromadzi wokół siebie bardzo wiele ludzi dobrej woli. W roku 2006 Orawa Dzieciom Afryki została połączona z Orawskim Dniem Dziecka. Współorganizatorami są Wójtowie Gminy Jabłonka i Lipnica Wielka. Podczas imprezy panuje wspaniała atmosfera.  Podczas festynu można pobawić się przy afrykańskich rytmach, posłuchać orawskiej muzyki i skosztować tradycyjnej kuchni obu regionów. To wydarzenie, które w jednym miejscu łączy dwie kultury: orawską i afrykańską. W tym dniu ludzie o wielkich sercach sprawiają uśmiech na twarzy afrykańskich dzieci.