Jabłonka

Jabłonka leży pośrodku kotliny Orawsko-Nowotarskiej, nad potokiem Czarna Orawa. Na miejscowość składa się wiele osiedli i przysiółków leżących za rzeką lub na stokach niewysokich wzgórz, otaczających dolinę od zachodu i północnego wschodu. W 1368 znajdowała się tu komora celna ustanowiona przez króla Kazimierza Wielkiego, gdyż biegł tędy Szlak solny z kopalni soli w Wieliczce na Węgry.

Od lat międzywojennych Jabłonka pełniła rolę centrum administracyjnego Polskiej Orawy. Obecnie jest siedzibą gminy, centrum oświatowym i handlowym Orawy. Funkcjonuje w niej Orawskie Centrum Kultury i odbywają się liczne imprezy kulturalne i folklorystyczne. Główną imprezą jest Orawskie Lato.

W Jabłonce znajduje się Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte. Dawne tradycje handlowe są w Jabłonce wciąż żywe; w środy ściągają tu tłumy Polaków i Słowaków na tzw. jarmark.

www.jablonka.pl

Urząd Gminy Jabłonka
ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka
powiat nowotarski, woj. małopolskie

tel. +48 18 26 111 00
fax. +48 18 26 111 48
e-mail: sekretariat@jablonka.pl