KICZORY

Malownicza, niewielka miejscowość u podnóża Babiej Góry. Słowo Kiczory pochodzi niewątpliwie z języka wołoskiego. Kiczera w terminologii Wołochów oznacza lesistą górę. Właśnie ta orawska wieś jest otoczona lesistymi wzgórzami.

Kiczory stały się osobną wsią dopiero od 1 stycznia 1984 i liczyły wówczas 102 budynki mieszkalne i około 400 mieszkańców.

Kiczory to doskonałe miejsce do wypoczynku oraz uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej. Patrząc z Kiczor na Babia Górę mamy wrażenie jakby była ona na wyciągnięcie ręki.