Orawski Park Narodowy: Klejnot przyrody w sercu Orawy

Orawski Park Narodowy (OPN) do jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce, docierających na obszary Orawy, na pograniczu polsko-słowackim. To zróżnicowane miejsce, dostępne w różnorodności krajobrazowej i biologicznej, przycią

Zakres Geograficzny i Krajobrazowy OPN

Orawski Park Narodowy obejmuje obszar kosmiczny o powierzchni ponad 24 000 hektarów. Jest usytu

Różnorodność Biologiczna

Bogactwo flory i fauny Orawskiego Parku Narodowego

Rezerwaty Przyrody w OPN

W Orawskim Parku Narodowym znajduje się kilka

Szlaki Turystyczne i Widokowe

Park oferuje rozszerzoną sieć szlaków turystycznych, które umożliwiają sprawdzenie zakątków. Szlaki te prowadzą przez malownicze doliny, strome zbocza gór, a także do miejsc z zapierającymi dech w piersiach widokami. Wysoko umiejscowione punkty widokowe umożliwiające panoramę Tatr, Pienin, a nawet Beskidów Zachodnich.

Edukacja i Ochrona Przyrody

Orawski Park Narodowy aktywnie działa w

Orawski Park Narodowy to nie tylko miejsce dla pasjonatów przyrody, ale także oaza spokoju i piękna, której natura stanowi największy skarby. To miejsce, które czerpie z dostępu do oprogramowania, dbając jednocześnie o jego występowanie dla pojawienia się pokoleń.

Podobne wpisy