Kościół w orawce

Kościół św. Jana Chrzciciela jest najcenniejszym zabytkiem Górnej Orawy. Powstanie kościoła datuje się na lata 1651-1656, zbudowany został z inicjatywy ks. Jana Szczechowicza. Jest położony pośród drzew i otoczony murem, w obrębie którego mieści się cmentarz. Prezbiterium z zakrystią i nawa, najstarsze części kościoła, zbudowano z drzewa modrzewiowego zrębowo, tj. bez gwoździ, na kamiennej podmurówce. Murowaną z kamienia, otynkowaną kaplicę Matki Bożej Bolesnej dostawiono w 1728, iglicowa wieża została wbudowana do nawy w 1901 roku. Dach nawy, prezbiterium i kaplicy został zaprojektowany i wykonany w 1935 roku. Ściany kościoła pokrywa polichromia, wykonana przez nieznanych malarzy, w kilku etapach, od  ok.1656 do 1711 roku. Najważniejsze malowidła to 14 obrazów ukazujących sceny z życia św. Jana Chrzciciela.
Kościół w Orawce posiada unikatowe na światową skalę zasłony wielkopostne. Są to płótna lniane malowane temperą, którymi zasłania się ołtarze przez 10 dni w roku, od piątej niedzieli Wielkiego Postu do Triduum Paschalnego.

Więcej informacji na: http://orawka-kosciol.pl