DOŻYNKI NA ORAWIE

Dożynki jest to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Tradycyjnie dożynki przypadały na czas równonocny jesiennej. Po zakończeniu żniw i zgromadzeniu plonów była okazja dla gospodarzy, by podziękować pracownikom za solidną pracę. Dla wszystkich był to czas hucznej zabawy, wielkich uczt oraz tańców do białego rana. Obchody zaczynały się w wigilię dożynek, kiedy do gospodarstw znoszono snopy zboża, by panny mogły wić z nich wieńce. Następnego dnia śpiewający i roztańczony korowód udawał się do kościoła, gdzie podczas liturgii błogosławiono wieniec, dziękując za zebrane plony oraz prosząc w modlitwach o urodzaj na kolejny rok. Następnie, orszak zmierzał w kierunku domu gospodarza, gdzie bawiono się do samego rana.

Kontynuując ten staropolski zwyczaj, na Orawie Dożynki w Gminie Jabłonka odbywają się w ostatnią niedzielę sierpnia, a tydzień później w Gminie Lipnica Wielka. W każdej ze wsi mieszkańcy przygotowują wieniec dożynkowy, by potem na uroczystej mszy modlić się w intencji rolników i podziękować za tegoroczne plony. Co roku świętowanie Gminnych Dożynek przenosi się do innej miejscowości, która staje się gospodarzem. Gminne Dożynki są największą imprezą plenerową. Na scenie prezentują się regionalne zespoły z kilku wsi orawskich, które tańczą i śpiewają. Przygotowane wieńce biorą udział w konkursie na najlepszy "wieniec dożynkowy". Ocenie podlegają także powozy dożynkowe. Dożynki kończy zabawa taneczna.