Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej to cykl koncertów odbywający się w malowniczej scenerii Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Koncerty odbywają się na przełomie lipca i sierpnia w zabytkowym drewnianym kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej. Ten festiwal to wspaniałe wydarzenie dla ludzi lubiących muzykę klasyczną i operową podaną w niecodziennym otoczeniu przyrody i zabytków kultury. Od 2009 roku rozbrzmiewały tam utwory m.in. Chopina, Klasyków Wiedeńskich, Jana Sebastiana Bacha, Aleksandra Borodina, czy Simona Laksa. Wykonawcami utworów wielkich kompozytorów są: zespół Dou Sonore, który tworzą Krzysztof Leksycki wraz z żoną Iloną Nieciąg oraz zaproszeni artyści z Polski i zagranicy.

Festiwalowi co roku towarzyszy wystawa prac Twórców Orawskich. Artyści biorący udział w wystawie to najczęściej mieszkańcy Orawy, którzy zauroczeni terenem, z którego pochodzą przedstawiają jego piękno poprzez swoją twórczość artystyczną. Dyrektorem festiwalu jest uznany muzyk, prezes Stowarzyszenia Viva l'Arte oraz dyrektor Orawskiej Szkoły Muzycznej - Krzysztof Leksycki.