Orawa jest to jeden z piękniejszych regionów w Polsce, o ogromnym potencjale turystycznym, jednakże rzadko wykorzystywanym i odwiedzanym przez turystów. Jest to między innymi skutek tego, iż do tej pory nie powstał portal, który szczegółowo przedstawiałby ofertę turystyczną Orawy, ukazywał najciekawsze miejsca regionu, dokładnie wskazywał i opisywał przedsięwzięcia oraz imprezy zarówno kulturalne jak i rekreacyjno - sportowe.

Dlatego też stworzyliśmy portal mający na celu promowanie regionu, który skierowany jest nie tylko do mieszkańców okolicznych miejscowości, lecz głównie do wszystkich pragnących poznać te tereny.

 

Odkryj Orawe

 

Projekt pt. Uworzenie portalu "OdkryjOrawe.pl" promującego walory turystyczne Orawy został dofinansowany:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
z zakresu "Małych projektów" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.